Αναλύσεις νερού | Λήψη δείγματος

Λήψη δείγματος νερού

Για τα δείγματα νερού άρδευσης — θρεπτικών διαλυμάτων, χρησιμοποιήστε φιάλες νερού του μισού λίτρου (0,5 lt) βιδώστε το πώμα καλά και ασφαλίστε το περιμετρικά με μονωτική ταινία.

Η φιάλη θα πρέπει να είναι γεμάτη με το δείγμα νερού άρδευσης — θρεπτικών διαλυμάτων.

Τα δείγματα θα πρέπει να αποστέλλονται σε χωριστά σακουλάκια πολυαιθυλενίου καλά κλεισμένα.

Εντοπισμός συντεταγμένων σημείου χωραφιού

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βρείτε τις συντεταγμένες του χωραφιού στο πλαίσιο αναλύσεων εδάφους, φύλλων και νερού.

Άμεσος τρόπος εύρεσης συνταγμένων μέσω φωτογραφίας από έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smart phone)

 1. Στις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου, ενεργοποιείτε τη Θέση (ώστε το τηλέφωνο να δέχεται δεδομένα GPS)
 2. Στις ρυθμίσεις της εφαρμογής φωτογραφιών, ενεργοποιείτε τις Ετικέτες Τοποθεσίας (ώστε να αποθηκεύονται οι συντεταγμένες κάθε φωτογραφίας)
 3. Φωτογραφίζετε σε κεντρικό σημείο της περιοχής του χωραφιού που αφορά η ανάλυση και στέλνετε τη φωτογραφία με email στο γεωπόνο σας (εκεί που θα παραδώσετε το δείγμα)

Χρήση δωρεάν εφαρμογών σε έξυπνο κινητό τηλέφωνο (smartphone)

Ενδεικτικά αναφέρεται η εφαρμογή GPS Map Camera που είναι διαθέσιμη δωρεάν:

 1. Λήψη και εγκατάσταση:
  1. Android Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jkfantasy.gpsmapcamera&hl=el&gl=US
  2. Apple/IOS, App Store: https://apps.apple.com/il/app/gps-map-camera-geotag-photos/id1503116917
 2. Χρήση της εφαρμογής και αποστολή φωτογραφίας με πληροφορία τοποθεσίας στο γεωπόνο σας (εκεί που θα παραδώσετε το δείγμα)

Εναλλακτικές καταγραφές αντί των συντεταγμένων.

 1. Στο δελτίο του που συνοδεύει το δείγμα, στο πεδίο των συντεταγμένων, αντί για συντεταγμένες, καταγράφετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ή να επισυνάψετε φωτοαντίγραφο του σχετικού εγγράφου:
  1. τον αριθμό “Χαρτ. Υπόβαθρο / Άλλο / Παλαιό” ο οποίος είναι διαθέσιμος στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και ΕΛΓΑ μαζί με στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο με το οποίο συνεργάζεστε για την υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ και ΕΛΓΑ
  2. το σκαρίφημα του αγροτεμαχίου εκτυπωμένο από την αίτηση ΟΣΔΕ
  3. τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) από τις δηλώσεις Κτηματολογίου (αναφέρεται ως “Κωδικός Ιδιοκτησίας”) μαζί με στοιχεία επικοινωνίας με το γραφείο με το οποίο συνεργάζεστε για την υποβολή δήλωσης Κτηματολογίου
  4. το τοπογραφικό διάγραμμα αγροτεμαχίου της δήλωσής του στο Κτηματολόγιο
  5. τα στοιχεία διανομής εάν το αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός διανομών και υπάρχει παραχωρητήριο από τη Δνση Γεωργίας ή συμβόλαιο αγοράς ή γονικής παροχής κ.α.:
   1. Το αγρόκτημα στο οποίο ανήκει το τεμάχιο
   2. Τη χρονολογία του αγροκτήματος
   3. Τον αριθμό του τεμαχίου και
   4. Την έκταση
  6. Το παραχωρητήριο από τη Δνση Γεωργίας ή συμβόλαιο αγοράς ή γονικής παροχής κ.α. στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία διανομής
 2. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε το χωράφι σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ της περιοχής ή με το γραφείο με το οποίο συνεργάζεστε για την υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ και ΕΛΓΑ ή με το γραφείο με το οποίο συνεργάζεστε για την υποβολή δήλωσης Κτηματολογίου.

Δείτε περισσότερα:

Δήλωση – Γνωστοποίηση

Δείγματα με εμπορική αξία δεν γίνονται δεκτά. Το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει την ανάλυση σε δείγματα που αφορούν την αρχαιολογία ή που με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζονται με αρχαιολογικές θέσεις ή ευρήματα τα οποία συνήθως πωλούνται στις αγορές αρχαιοτήτων ή άλλα πολύτιμα ή ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα, εκτός και αν έχουν υποβληθεί για ανάλυση και πληρώνονται από αναγνωρισμένο κυβερνητικό οργανισμό, μεγάλο μουσείο, ή άλλο επίσημο φορέα του δημοσίου που διερευνά το δείγμα, ως μέρος διεπιστημονικής ακαδημαϊκής συνεργασίας.