Αναλύσεις νερού | Προετοιμασία δείγματος

Προετοιμασία δείγματος για αποστολή

Για τα δείγματα νερού άρδευσης — θρεπτικών διαλυμάτων, χρησιμοποιήστε φιάλες νερού του μισού λίτρου (0,5 lt) βιδώστε το πώμα καλά και ασφαλίστε το περιμετρικά με μονωτική ταινία.

Η φιάλη θα πρέπει να είναι γεμάτη με το δείγμα νερού άρδευσης — θρεπτικών διαλυμάτων.

Τα δείγματα θα πρέπει να αποστέλλονται σε χωριστά σακουλάκια πολυαιθυλενίου καλά κλεισμένα.

Δείτε περισσότερα:

Δήλωση – Γνωστοποίηση

Δείγματα με εμπορική αξία δεν γίνονται δεκτά. Το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει την ανάλυση σε δείγματα που αφορούν την αρχαιολογία ή που με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζονται με αρχαιολογικές θέσεις ή ευρήματα τα οποία συνήθως πωλούνται στις αγορές αρχαιοτήτων ή άλλα πολύτιμα ή ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα, εκτός και αν έχουν υποβληθεί για ανάλυση και πληρώνονται από αναγνωρισμένο κυβερνητικό οργανισμό, μεγάλο μουσείο, ή άλλο επίσημο φορέα του δημοσίου που διερευνά το δείγμα, ως μέρος διεπιστημονικής ακαδημαϊκής συνεργασίας.