Σημεία Αποστολής & Παραλαβής Δειγμάτων – Soil Points

Στον χάρτη που εμφανίζονται τα διάφορα σημεία αποστολής & παραλαβής δειγμάτων του Εδαφολογικού Εργαστηρίου Δυτικής Ελλάδας.