Αναλύσεις φυτικών ιστών | Συμπλήρωση εντύπου

Συμπλήρωση εντύπου δείγματος

Η συνοδευτική φόρμα για το δείγμα μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά είτε εναλλακτικά μπορείτε να την κατεβάσετε πατώντας εδώ και να την εσωκλείσετε συμπληρωμένη στο κουτί αποστολής του κάθε δείγματος.

Ηλεκτρονική Συμπλήρωση

Δείτε περισσότερα:

Δήλωση – Γνωστοποίηση

Δείγματα με εμπορική αξία δεν γίνονται δεκτά. Το εργαστήριο δεν αναλαμβάνει την ανάλυση σε δείγματα που αφορούν την αρχαιολογία ή που με οποιοδήποτε τρόπο σχετίζονται με αρχαιολογικές θέσεις ή ευρήματα τα οποία συνήθως πωλούνται στις αγορές αρχαιοτήτων ή άλλα πολύτιμα ή ανεκτίμητης αξίας αντικείμενα, εκτός και αν έχουν υποβληθεί για ανάλυση και πληρώνονται από αναγνωρισμένο κυβερνητικό οργανισμό, μεγάλο μουσείο, ή άλλο επίσημο φορέα του δημοσίου που διερευνά το δείγμα, ως μέρος διεπιστημονικής ακαδημαϊκής συνεργασίας.